Đưa giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào nhà trường:

Cung cấp kiến thức cơ bản cho thanh niên

TP - Kết luận hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai công tác sáu tháng cuối năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức ở Hà Nội hôm qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý việc chuẩn bị tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy đại trà trong hệ thống giáo dục cần đảm bảo cung cấp kiến thức cơ bản cho thanh niên, tuổi trẻ.

Tổng Bí thư cho rằng công tác khen thưởng, biểu dương những tấm gương, làm tốt, có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động là một nội dung thi đua quan trọng, không tách rời phong trào thi đua chung, cần có hình thức và phần thưởng xứng đáng với tầm vóc, ý nghĩa của  cuộc vận động.

Việc chuẩn bị tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy đại trà trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống học viện chính trị, hành chính, hệ thống trường chính trị cần gọn, có hội đồng thẩm định, đảm bảo thông tin cần thiết, cung cấp kiến thức cơ bản cho thế hệ thanh niên, tuổi trẻ, sớm đưa vào giảng dạy trong các nhà trường.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc Vận động còn thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo sơ kết CVĐ sáu tháng đầu năm 2009, trao đổi nội dung công việc thực hiện CVĐ từ nay đến cuối năm; đề án tặng Huy hiệu Bác Hồ khen thưởng những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai giảng dạy đại trà tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống học viện chính trị, hành chính, hệ thống trường chính trị.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá