Giáo dục, phát triển nhân cách thanh niên

TP - T.Ư Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị nêu ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giáo dục và phát triển nhân cách cho thanh niên thời kỳ mới.

> Nuôi trong 'lồng kính' là triệt tiêu tương lai con trẻ
> Báo động suy thoái đạo đức trong giới trẻ

Hội nghị nhằm tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đại diện các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục, chỉ ra thực trạng đạo đức, lối sống và công tác giáo dục thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đưa ra các giải pháp trong việc giáo dục để phát triển nhân cách thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới kiến nghị với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên.

Đối tượng lấy ý kiến gồm chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo các ban Đảng T.Ư, Ủy ban Quốc hội…

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng