Nhiệm kỳ 2002-2007:

Giới thiệu cho Đảng hơn 1,14 triệu đoàn viên ưu tú

TP - Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đoàn và được tập trung chỉ đạo.

Hiện nay cả nước có 28.164 Đoàn cơ sở thuộc các cơ quan đơn vị ở địa bàn dân cư, doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học và lực lượng vũ trang. Cả nước có 10.751 xã, phường, thị trấn có biên chế cán bộ Đoàn theo nghị định 121 của Chính phủ.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục phong phú có hiệu quả, lôi cuốn được đông đảo ĐVTN tham gia, thông qua đó giáo dục giác ngộ về Đảng, về lòng tự hào dân tộc cho ĐVTN.

Các hoạt động tuyên truyền giáo dục gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đảng, của Đoàn, của đất nước được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhu cầu nguyện vọng tâm lý của ĐVTN và thực tế ở cơ sở như:

Tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, “Tôi người cộng sản trẻ tuổi”, học tập gương sáng đảng viên; học tập các bài học lý luận chính trị; gặp mặt giao lưu với các đảng viên lão thành.

Thông qua các diễn đàn thanh niên để đoàn viên đóng góp xây dựng Đảng, đóng góp cho Đảng về các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên. Đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thi tìm hiểu về Đảng, học tập nghị quyết của Đảng.

Đoàn thường xuyên chăm lo giáo dục về lý luận, chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, nếp sống văn hóa và các giá trị truyền thống cho ĐVTN, hình thành lớp đoàn viên sống có lý tưởng, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, có ý chí vươn lên trong lao động, học tập để sớm có đủ điều kiện để trở thành đảng viên;

Tổ chức động viên ĐVTN ra sức phấn đấu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng thành hiện thực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, cơ sở.

Đoàn cơ sở đã chủ động phân loại đoàn viên và lựa chọn giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu cho Đảng được nâng cao và số đảng viên được kết nạp từ đoàn viên hàng năm đều tăng năm sau cao hơn năm trước.

Đảng viên mới là trí thức, sinh viên, học sinh PTTH tiếp tục tăng. Qua nhiệm kỳ 2002-2007, toàn Đoàn đã giới thiệu được hơn 1,14 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên”, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua cũng đã có chuyển biến tích cực.

Đã có 144.514 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 24.114 học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng. Nhiều trường đại học, cao đẳng đã thành lập chi bộ sinh viên. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá