Đoàn TN cơ quan T. Ư Đoàn:

Học tập Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng về công tác thanh niên

TP - Chiều qua, hơn 100 cán bộ Đoàn của các chi đoàn ở các cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn đã có buổi học tập Nghị quyết số 25 – NQ/TƯ của BCH T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp hướng dẫn.

Thành viên lớp học đã được tìm hiểu về quá trình soạn thảo cũng như việc nắm bắt sâu hơn về nhóm quan điểm mục tiêu; nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết này.

Theo anh Nguyễn Hoàng Hiệp, cùng với việc Ban hành Nghị quyết về công tác TN, lần đầu tiên Đảng và Chính phủ đồng thời phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án nhằm cụ thể hoá Nghị quyết như Ban hành quy chế cán bộ Đoàn, chính sách sử dụng tài năng trẻ; đề án về giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho TN...

Cũng trong chiều qua, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Đoàn Nguyễn Văn Sơn đã trao đổi với các học viên Nghị quyết “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Nghị quyết “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá