Huy động sinh viên xây nhà bán trú

TP - “Hội sinh viên cấp tỉnh thành sẽ xây dựng ít nhất một nhà bán trú dân nuôi, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội xây dựng các điểm trường bán trú tại 61 huyện nghèo”

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh như trên trong Hội nghị Ban chấp hành TƯ Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ hai khóa VIII. Đó cũng là nội dung mới nhất của chương trình sinh viên tình nguyện năm 2009. Hội nghị bế mạc chiều qua tại Hà Nội.

Hội nghị thông qua năm chương trình lớn của Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII: Sinh viên rèn luyện đạo đức tác phong; Sinh viên học tập, sáng tạo (gồm các hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh vào ứng dụng thực tiễn và cổ vũ sinh viên học tốt);

Tư vấn, hỗ trợ sinh viên (gồm tư vấn, hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện học tập, rèn luyện, tư vấn tâm lý, hỗ trợ về chính sách, tư vấn, hỗ trợ sinh viên về pháp luật và hội nhập quốc tế, xây dựng mạng lưới tư vấn, hỗ trợ sinh viên, giáo dục, huấn luyện kỹ năng cho sinh viên, đẩy mạnh công tác nữ sinh viên);

Sinh viên tình nguyện (gồm các hoạt động tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, tình nguyện vì môi trường, tình nguyện giải quyết khó khăn của cộng đồng).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá