Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn

TP - Sáng nay, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 16, khóa IX khai mạc dưới sự chủ trì của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Diễn ra trong hai ngày 3 và 4 - 10, Hội nghị chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá IX, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn, công tác cán bộ trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 11.

Hội nghị tổ chức sơ kết các Nghị quyết, Kết luận: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2009 - 2012; Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghĩa tình biên giới, hải đảo.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá