Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 19 khóa VIII

TP-Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 19 khóa VIII khai mạc sáng nay (19/6) tại Hà Nội.

Hội nghị lần này tập trung tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tổng kết Nghị quyết 07 của BCH T.Ư Đoàn khóa VII về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là củng cố, xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư” và cuộc vận động xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh.

Các đại biểu cũng thảo luận Tờ trình của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về việc sửa đổi, điều chỉnh dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa VIII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; thảo luận sửa đổi Điều lệ Đoàn và dự thảo Điều lệ Đoàn sửa đổi; kiện toàn Ban Thường vụ, BCH T.Ư Đoàn khóa VIII.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá