Kỹ năng cho cán bộ đoàn khối doanh nghiệp

TP - Ngày 19 và 20-11, gần 100 cán bộ đoàn chủ chốt khối doanh nghiệp hà nội tham gia lớp học kỹ năng tham mưu, tổ chức sự kiện cho thanh niên, nói trước đám đông.

Công tác đoàn trong doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn như khó tập hợp thanh niên, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm công tác đoàn...

Bí thư thành đoàn hà nội ngọ duy hiểu nhấn mạnh, lớp học giúp cán bộ đoàn có những kỹ năng cần thiết để đưa phong trào cơ sở đi lên, cải thiện đời sống tinh thần của đoàn viên khối doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá