Lấy ý kiến dự thảo quy chế cán bộ Đoàn

TP - Hôm qua, 14/7, tổ công tác của Ban Tổ chức T.Ư Đảng làm việc với Thành Đoàn Hà Nội để thu thập ý kiến cho bản dự thảo quy chế cán bộ Đoàn.

Dự thảo quy chế quy định các nội dung liên quan đến công tác cán bộ Đoàn bao gồm tiêu chuẩn, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển và thực hiện chính sách với cán bộ Đoàn…

Tại buổi làm việc, hai vấn đề được cán bộ Thành Đoàn Hà Nội góp ý nhiều nhất là: việc luân chuyển cán bộ Đoàn sau khi hết tuổi Đoàn và cơ chế chính sách đối với cán bộ Đoàn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá