Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Mão:

Luật Thanh niên là 'bảo bối' của Đoàn

TP - Báo cáo Chính trị và Điều lệ Đoàn (sửa đổi) phải tạo được bước đột phá bằng cách nhấn mạnh vai trò của Luật Thanh niên (TN) đối với toàn xã hội...

Đồng thời khẳng định được vị thế mới của tổ chức Đoàn và quan trọng hơn là mạnh dạn đưa ra những quy định về nhiệm vụ quyền hạn của BCH T.Ư Đoàn; Bí thư thứ nhất, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Bí thư, Ban Thường vụ các cấp bộ Đoàn...

Đồng chí Vũ Mão (giữa) thăm ĐVTN, cán bộ Tỉnh Đoàn Đồng Nai năm 1983 - Ảnh tư liệu

Đó là góp ý của ông Vũ Mão (Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XI) vào dự thảo Văn kiện ĐH Đoàn lần thứ IX.

Theo ông Vũ Mão, thành tựu rất quan trọng với công tác Đoàn và phong trào TN là ban hành được Luật TN. Gần một phần tư thế kỷ, các thế hệ cán bộ Đoàn đã ấp ủ và chuẩn bị chi tiết, cụ thể cho việc ra đời của luật nhằm cụ thể hoá các chính sách đối với công tác TN. Nhưng vì sao việc ra đời Luật TN lại khó khăn đến thế?

Ông Vũ Mão lý giải: “Trước hết vì nhận thức đối với thế hệ trẻ và đối với công tác TN của chúng ta chưa đầy đủ, toàn diện. Thứ hai, ý thức xây dựng nhà nước pháp quyền của chúng ta còn hạn chế.

Đảng đã chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để Nhà nước quản lý đất nước, xã hội bằng pháp luật. Chủ trương xây dựng con người Việt Nam mới chính là xây dựng thế hệ trẻ. Điều đó vô cùng quan trọng và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Và nay Luật TN đã quy định điều đó”.

"Trong dự thảo Văn kiện của BCH T.Ư Đoàn tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX không đề cập đến Luật Thanh niên (TN). Tôi cho rằng, đây là thiếu sót! Tôi tha thiết đề nghị phải bổ sung việc triển khai Luật TN trong hệ thống tổ chức Đoàn trong Báo cáo Chính trị.

Đồng thời tổ chức Đoàn phải tác động vào việc tổ chức thực hiện Luật TN trong toàn xã hội, thiết kế nội dung, chương trình để tất cả các cấp, các ngành tham gia thực hiện. Đây phải là cách đặt vấn đề cơ bản trong Báo cáo Chính trị và Điều lệ Đoàn (sửa đổi)".

Ông Vũ Mão (nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn)

Ông Vũ Mão cho rằng, từ nay công tác thanh vận của Đảng, công tác TN của đất nước đã được quy định cụ thể trong Luật TN, đó là thành quả lớn, là yếu tố quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo TN. Có thể coi Luật TN là “bảo bối” cho Đoàn và phong trào TN.

Luật TN cùng với các Nghị quyết của Đảng tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho cương lĩnh của Đoàn TN, của Hội LHTN để xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách làm cho cả xã hội quan tâm, có trách nhiệm với công tác TN.

Hiện nay, hệ thống cơ sở pháp lý chặt chẽ, cụ thể hơn giúp cho chương trình công tác được mở rộng nên trong Văn kiện ĐH Đoàn IX phải được đưa vào như một tiền đề làm cơ sở cho việc thực hiện.

Thực tế là có rất nhiều chủ trương, chính sách dành cho TN nhưng một mình tổ chức Đoàn không thể làm hết các phần việc, nên quan trọng hơn cả là tổ chức Đoàn phải thiết kế chương trình để kéo các cấp, các ngành liên quan thực hiện, rồi qua đó kiểm tra và báo cáo Chính phủ nhằm tư vấn để có được những chính sách tiếp theo.

Dự thảo nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh: Tại sao không?

Góp ý cho Điều lệ Đoàn (sửa đổi), ông Vũ Mão nói: “Tôi cho rằng, cần phải đột phá mạnh mẽ hơn. Khi có Luật TN, tư thế của Đoàn phải khác trước, vì thế trong phần “Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” phải khẳng định: “Các ngành tổ chức thực hiện và Đoàn TN chủ động và kiểm tra việc thực hiện các chính sách...”.

Theo ông Vũ Mão, trong Điều lệ cần thêm 1 chương: “Đoàn và mối quan hệ với cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội”, trong đó có mối quan hệ với các cơ quan truyền thông đại chúng. Chương này xuất phát từ tư tưởng chỉ đạo thể hiện tại Báo cáo chính trị và phần mở đầu của Điều lệ.

Đặc biệt, Ban soạn thảo cần phải đầu tư sâu để có thêm các điều quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn từng chức danh. Chẳng hạn, có điều riêng về nhiệm vụ, quyền hạn của BCH T.Ư Đoàn; Bí thư thứ nhất, Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Bí thư, Ban thường vụ các cấp bộ Đoàn...

Việc quy định được nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh sẽ giúp cán bộ nắm giữ các vai trò chủ chốt chủ động, mạnh dạn đưa ra những quyết định, đồng thời là ưu thế thuận lợi giúp họ có đầy đủ quyền lực hoàn thành nhiệm vụ.

“Tôi cho rằng đó cũng là tổng kết lịch sử cả quá trình hình thành và phát triển của Đoàn ta, mà các thế hệ cán bộ Đoàn chúng tôi trước đây chưa có được. Tôi mong muốn tổ chức Đoàn - nơi tập hợp lực lượng trẻ tuổi đầy triển vọng - phải là nơi đi tiên phong về vấn đề này” - Ông Vũ Mão khẳng định. 

Phương Hiếu
(lược ghi)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá