Đoàn cơ sở Cty hóa chất 21:

Mỗi chi đoàn một công trình thanh niên

TP - Ngày 22/9, Ban Thanh niên Quân đội cho biết, Cty hóa chất 21 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức đại hội Đoàn cơ sở lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2009 - 2012).

Trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Cty hóa chất 21 sẽ đẩy mạnh hoạt động Đoàn hướng vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ sản xuất quốc phòng với các phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Thi thợ giỏi, bàn tay vàng”.

Phấn đấu hàng năm mỗi chi đoàn có ít nhất một công trình thanh niên có giá trị, 10 đoàn viên có một sáng kiến phục vụ sản xuất, Đoàn cơ sở có từ hai đến ba công trình tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá