Nghị quyết Bộ Chính trị đi vào cuộc sống bộ đội

TP – Ngày 14-10, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương làm việc với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị.

> Đổi mới chính sách tài chính y tế

Nội dung nghị quyết “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Thông báo kết luận của Ban Bí thư về đề án “Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật” và tình hình triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về đề án “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Đến nay, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã được cụ thể thành các nội dung biện pháp, phù hợp với các hoạt động quân sự, quốc phòng và đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đi vào cuộc sống bộ đội, góp phần xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật đất nước trong thời kỳ mới.

Đầu tư sáng tác và quảng bá các tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng; thường xuyên xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ quân đội đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ nền văn học nghệ thuật trong quân đội thời kỳ mới;

Từng bước nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật trong quân đội; tăng cường quảng bá các sản phẩm văn học nghệ thuật đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, góp phần tuyên truyền hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống xã hội.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá