Nỗi khổ "đầu ra" của cán bộ Đoàn

TPO - Đúng là cán bộ Đoàn ở một số nơi còn hạn chế về trình độ song T.Ư Đoàn cũng cần phải nhìn nhận một thực tế là cán bộ Đoàn cơ sở nhất là ở xã, phường, thị trấn dù năng lực tốt đến mấy cũng không được bầu làm thủ lĩnh ở cấp huyện, thị.

Chính điều này làm cho phong trào Đoàn thường chỉ mang tính bề nổi vì ở cấp huyện, thị mấy khi hiểu hết được khó khăn của việc tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay (kinh phí cấp cho Đoàn xã hiện nay chỉ 3.800.000 - 4.000.000 đồng/năm).

Tôi nghĩ đầu ra cho cán bộ Đoàn cần phải được thực hiện thực sự chứ không nên chỉ hô hào khẩu hiệu. Tôi thấy đại đa số cán bộ Đoàn xã phường thị trấn hiện nay đều đã có trình độ từ trung cấp chuyên nghiệp và đại học song chưa được quan tâm đến đầu ra mặc dù đã trên dưới 40 tuổi.

Có một thực tế là khi làm cán bộ Đoàn cơ sở dù phụ cấp rất ít hiện nay chỉ hơn 700.000 đồng/tháng nhưng do nhiệt huyết với công tác họ vẫn làm song đến lúc hết tuổi Đoàn mà không được chuyển sang chức danh khác thì cơ hội tìm việc làm cũng không còn nhiều. Thiết nghĩ T.Ư Đoàn nên tìm hiểu thực tế từ cơ sở để có những giải pháp hữu ích cho việc tìm đầu ra cho cán bộ đoàn cơ sở nhất là đối với CB Đoàn ở xã, phường, thị trấn.

N.G
ngiang168@gmail.com

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá