Nói không với thuốc lá

TP - Nhằm cung cấp, giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho thanh thiếu niên; Xây dựng môi trường không thuốc lá tại trụ sở của Đoàn, Hội ở các cấp và trong các hoạt động tập thể của tổ chức Đoàn, Hội;

> Hút nhiều thuốc lá có thể bị cụt chân tay
> 'Thủ phạm' gây ra căn bệnh tử vong hàng đầu ở Việt Nam

Giảm tỷ lệ hút thuốc và tiến tới không sử dụng thuốc lá, T.Ư Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá”.

Theo đó, các tỉnh, thành Đoàn tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, chọn điểm xây dựng các chi đoàn, chi hội không thuốc lá, gia đình trẻ không thuốc lá; Nhân rộng các mô hình không thuốc lá và cam kết thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh thiếu niên giảm hút, bỏ hút thuốc lá, thực hiện môi trường không thuốc lá.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng