Đoàn cơ sở Đơn vị 8 (Đoàn B95 - Quân khu 3):

Phát động hưởng ứng công ước kiểm soát thuốc lá

TP - Sáng 5-2, Đoàn cơ sở Đơn vị 8, Đoàn B95, Quân khu 3 tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nội dung đợt phát động gồm giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về tác hại của thuốc lá; thực hiện tốt chủ đề “Thuốc lá, tác hại và trách nhiệm của thanh niên” và phong trào 3 không (Không hút, không mua, không mời thuốc lá); tích cực tuyên truyền tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người hút và người xung quanh. Phấn đấu 100% chi đoàn, ĐVTN nói không với thuốc lá, đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào bình xét, xếp loại cán bộ, ĐVTN hàng năm…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá