Phát huy sức trẻ vùng mỏ anh hùng

TP - Ngày 29/8/2014, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Mục tiêu hướng đến là xây dựng hội vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành, chăm lo, phát huy thanh niên, xứng đáng với truyền thống vùng mỏ anh hùng.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới, linh hoạt, hướng về cơ sở; các cuộc vận động, chương trình lớn của Hội được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức Hội thể hiện được tính tự nguyện, tự vận động, tự trang trải trong các phong trào thanh niên; vai trò, vị thế của Hội được khẳng định. 

Theo đánh giá chung, Quảng Ninh đang có cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, tác động mạnh đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Điều này dẫn tới tăng nhanh tốc độ đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân số. Trước tình hình đó, thanh niên phải tự đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh để bắt kịp với sự phát triển chung. 

ĐH Hội LHTN tỉnh lần thứ V cho rằng, phải xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, đoàn kết, xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng- an ninh. 

Hội cũng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng; tăng cường đổi mới phương thức tiếp cận, giáo dục của Hội; tổ chức tốt các chương trình, cuộc vận động của Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của các tầng lớp thanh niên; Nâng cao chất lượng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức thành viên tập thể của Hội.

Tất cả thống nhất cho khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Quảng Ninh tiếp lửa truyền thống; rèn đức, luyện tài, xây dựng tỉnh phát triển bền vững”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá