Phát huy vai trò của đoàn viên là học sinh, sinh viên tại nơi cư trú

TPO - Nguyễn Thị Vân Trang - đoàn viên chi Đoàn lớp TC16.27, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế cho Đại hội Đoàn X.

Nguyễn Thị Vân Trang
Nguyễn Thị Vân Trang

Nguyễn Thị Vân Trang
Nguyễn Thị Vân Trang.

Nguyễn Thị Vân Trang là đoàn viên chi Đoàn lớp TC16.27, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trang tâm huyết với công tác Đoàn, do đó, sau khi Trung ương Đoàn tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Trang đã nghiên cứu kỹ và tham gia đóng góp ý kiến. 

Theo Trang, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đoàn tại Đại hội X cần bổ sung đánh giá, nhận định sâu sắc hơn về tình hình đoàn viên thanh niên và công tác Đoàn trong khối trường học, vì đây là lực lượng đông đảo, có sức khỏe, trí tuệ, là nguồn nhân lực có chất lượng.

Đồng thời, báo cáo cần đánh giá kết quả triển khai hai phong trào “5 xung kích” và “4 đồng hành” trong lực lượng đoàn viên là học sinh, sinh viên.

Về Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017, Trang cho rằng, cần tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “xung kích”, “ đồng hành” để vừa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, sức trẻ của đoàn viên thanh niên, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng thanh niên trên đường lập thân – lập nghiệp của tổ chức Đoàn.

Tuy nhiên, không nên xác định số lượng “5 xung kích”, “4 đồng hành” như nhiệm kỳ IX, để tổ chức Đoàn các địa phương, đơn vị cụ thể hóa đảm bảo sát với thực tiễn.

Trang cho rằng, cần có giải pháp cụ thể để phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên là học sinh, sinh viên tại nơi cư trú. Hiện nay, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có quy định “đoàn viên có nhiệm vụ tham gia các hoạt động Đoàn ở địa bàn dân cư hoặc nơi cư trú”, tuy nhiên cấp bộ Đoàn ở cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn đoàn viên thực hiện nhiệm vụ này.

Việc phối hợp giữa đoàn các trường và đoàn xã, phường, thị trấn trong công tác này cũng còn hạn chế, lỏng lẻo, vì vậy Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa tới cần quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên; trách nhiệm của Đoàn trường, Đoàn cơ quan và Đoàn xã, phường, thị trấn đối với việc đoàn viên có nhiệm vụ tham gia các hoạt động Đoàn ở địa bàn dân cư hoặc nơi cư trú.

Vì, đây là lực lượng đông đảo khi tham gia sinh hoạt, hoạt động ở địa bàn dân cư sẽ góp phần để công tác Đoàn trên địa bàn dân cư khởi sắc hơn, đồng thời thể hiện trách nhiệm của đoàn viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương nơi cư trú.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá