Phối hợp bảo vệ chủ quyền biển

TP - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vừa ban hành Quy chế phối hợp, quy định về nguyên tắc nội dung, cơ chế phối hợp giữa hai lực lượng trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trong các vùng biển Việt Nam được phân công và trong công tác xây dựng lực lượng.

Theo đó, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển Việt Nam để nắm chắc tình hình, phối hợp giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan xảy ra theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế; phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vụ việc trên biển…       

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng