Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên

TPO - Hôm qua 26-4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay”.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đều cho rằng còn một bộ phận học sinh, sinh viên có lối sống, việc làm đã và đang gây lên những quan tâm, lo lắng cho xã hội, thiếu ý chí trước những khó khăn thử thách, chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội, ít hiểu biết pháp luật và kỹ năng sống, kỹ năng thích ứng với tình huống nên có những hành động nông nổi, đi ngược lại truyền thống dân tộc, vi phạm pháp luật ...

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hải Minh cho rằng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay cần được liên tục đổi mới về phương thức, có những giải pháp dài hơi và sự tham gia đồng bộ từ cả phía nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và đào tạo Dương Văn Bá đề nghị cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về lý tưởng cách mạng và các giá trị sống; xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa chung giữa các thành viên trong nhà trường.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đã tập trung đánh giá Đánh giá thực trạng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của Đoàn, Hội. Tính cấp thiết của việc tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí nhấn mạnh: Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm là những luận cứ, cứ liệu quan trọng để Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạch định những chủ trương và biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thời gian tới. Để tổ chức Đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc, là một môi trường để học tập, rèn luyện lý tưởng XHCN cũng như việc giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống cho các bạn ĐVTN, học sinh sinh viên.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng