Tạp chí Thanh Niên kỉ niệm 50 năm thành lập

Tạp chí Thanh niên (tên gọi ban đầu là Nội san công tác Đoàn) ra số báo đầu tiên ngày 15 – 10 - 1962. Hôm nay, Tạp chí Thanh Niên kỉ niệm 50 năm ngày thành lập.

Từ khi thành lập đến nay, hệ thống các bài lý luận và nghiệp vụ của tạp chí Thanh Niên góp phần định hướng chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục về quan điểm của Đảng về công tác thanh niên qua các thời kỳ cách mạng; giới thiệu những tư tưởng chiến lược, giáo dục Thanh thiếu niên của Đảng và Bác Hồ, các chính sách Thanh niên trong từng giai đoạn;

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, giáo dục và tổng kết kinh nghiệm về công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội, những vấn đề đổi mới mô hình hoạt động của Đoàn, vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả nội và phương thức hoạt động; cũng như vấn đề nâng cao năng lực kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ đoàn trong công tác tập hợp, giáo dục Thanh thiếu niên.

Tạp chí Thanh Niên tham gia tích cực vào tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa xã hội, hỗ trợ sinh hoạt trong cộng đồng và xây dựng các mô hình như: các cuộc thi "Vui buồn trên đường mưu sinh lập nghiệp" năm 1997; cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần I năm 1998, lần II năm 2006 và lần III năm 2010, cuộc thi "Vẻ đẹp học đường" nhằm giáo dục học sinh PTTH rèn đức, luyện tài, sống đẹp, sống có ích cho xã hội.

Tạp chí phối hợp với các trường Đại học tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ với tầm nhìn thế kỷ 21" và "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng"; phối hợp với Hội đồng Đội TW tổ chức cuộc thi viết về ''Những kỷ niệm sâu sắc về Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi'' (năm 2000 - 2002) để giáo dục thanh niên vê con đường đi lên của đất nước và tình yêu với sự nghiệp đào tạo thể hệ trẻ…

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được Tạp chí Thanh Niên khai thác, thông tin, giới thiệu định hướng và tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Trải qua 50 năm, Tạp chí Thanh Niên luôn bám sát tôn chỉ mục đích, không ngừng phấn đấu vươn lên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện rõ bản sắc và tính lý luận, tính giáo dục, tính chiến đấu và tính thực tiễn trong các thời kỳ lịch sử đã qua.

Tạp chí Thanh Niên đã được lãnh đạo các cấp, các ngành và các cơ sở Đoàn coi là những tư liệu bổ ích, trở thành người đồng chí, người bạn tin cậy và đã cung cấp tư liệu cần thiết cho mình.

Tạp chí Thanh Niên nhiều lần được khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Báo Tiền Phong chúc mừng Tạp chí Thanh Niên nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá