Tập trung nhiệm vụ giáo dục tư tưởng cho ĐVTN

TP - Trong hai ngày 14 và 15-10, diễn ra Đại hội Đoàn tỉnh BR-VT. Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn có nhiều đổi mới, góp phần định hướng chính trị, nâng cao giá trị đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với xã hội, gia đình và bản thân ĐVTN.

> Khai mạc Đại hội Đoàn TP Hà Nội

Tuổi trẻ BR-VT đã đảm nhận và triển khai thực hiện các đề án về xóa đói giảm nghèo, các chính sách ưu đãi đối với thanh niên, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2012-2017, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghề nghiệp cho thanh niên.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm mà Tỉnh Đoàn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào thanh niên một cách tự giác, xem đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Tại đại hội, Tỉnh Đoàn BR-VT đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá