Thanh niên thi khuyến nông giỏi

TP - T.Ư Đoàn vừa tổ chức Hội thi Thanh niên làm khuyến nông giỏi cụm các tỉnh miền núi Đông Bắc bộ. Trải qua các vòng thi 'Quê hương tôi', 'Kiến thức nghề nông', 'Chuyện nhà nông', 'Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới', các đội thể hiện kiến thức nhà nông, kinh nghiệm sản xuất, hiểu biết về địa lý quê hương.

> Vận động 6 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên

Đặc biệt bằng hình thức hùng biện, các đội thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng