Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX:

Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc

TP - Chương trình hành động là bước cụ thể hóa việc thực hiện một trong hai phong trào xuyên suốt nhiệm kỳ 2007 – 2012 của BCH T.Ư Đoàn khóa IX bao gồm 5 nội dung:

Tổ chức Đoàn trên cả nước xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong TTN. Tổ chức Festival Tuổi trẻ sáng tạo cấp tỉnh và cấp toàn quốc 2 lần trong 5 năm. Tham mưu chính sách thực hiện và triển khai các chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học của TN như các quỹ, CLB hỗ trợ, giải thưởng, học bổng…

Triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội như: Làng TN lập nghiệp dọc đường Hồ Chí Minh và biên giới, khu kinh tế quốc phòng, các dự án nuôi trồng thủy sản, trồng rừng; nhân rộng các mô hình tổ hợp tác TN, Đảo TN, xây dựng hạ tầng nông thôn. Xây dựng và triển khai chương trình TN tham gia thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 của Chính phủ.

Triển khai các hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông lâm, ngư nghiệp, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh. Xây dựng và mở rộng hình thức hợp tác trong TN nông thôn. Đảm nhận các công trình, phần việc TN.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tổ chức tốt phong trào “TN tình nguyện” theo hướng thường xuyên, chuyên nghiệp và tình nguyện quốc tế. Tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, việc khó, việc mới của cộng đồng.

Xây dựng đề án tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện tại Lào và Campuchia thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục trong thời gian 2 -3 năm.

Xây dựng và triển khai dự án “Tri thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn, miền núi” ở cấp tỉnh, thành. Xây dựng Đề án “Đoàn TN tham gia bảo vệ môi trường”.

Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Tổ chức phong trào “TN Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong TN Quân đội. Phong trào “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc” trong TN Công an.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng: TN lực lượng vũ trang – TN trong các nhà trường – TN trên địa bàn dân cư. Động viên TN lên đường nhập ngũ và có các hoạt động đón TN xuất ngũ về địa phương, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội, công an xuất ngũ.

Triển khai cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, chương trình “Vì các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo”, gắn nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh với công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, nhất là khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu, chi viện cho các đơn vị, địa phương nơi biên giới, hải đảo, giúp đỡ nhân dân, chiến sỹ tại địa phương.

Tổ chức các đội hình TN xung kích an ninh ở nhà máy, công trường, trường học, địa bàn dân cư giữ gìn trật tự trị an, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa TTN chậm tiến…Triển khai đề án “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” góp phần giảm thiểu vi phạm trật tự ATGT, thiệt hại về người và của do TNGT gây ra.

Xung kích thực hiện cải cách hành chính

Triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ công chức trẻ: Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Xây dựng mô hình “Công sở văn minh”, mô hình “Văn hóa doanh nghiệp”.

Tuyên truyền trong TN và nhân dân chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC). Tổ chức cuộc thi tìm hiểu trong cán bộ, công chức trẻ về nội dung CCHC, xây dựng người cán bộ “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Đảm nhận các công trình TN, đề tài, sáng kiến CCHC, tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức trẻ giỏi, những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong CCHC. Xây dựng các chuyên đề về CCHC trong tổ chức Đoàn về: lề lối làm việc, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ; phương pháp đi cơ sở của cán bộ, ban hành văn bản…

Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế

Cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về cơ hội và thách thức, kinh nghiệm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thông qua hệ thống báo chí của Đoàn, thông qua sinh hoạt chuyên đề.

Xây dựng và triển khai chương trình doanh nhân trẻ đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác doanh nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu, trao đổi thông tin thị trường. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước chính sách hỗ trợ khuyến khích TN hội nhập kinh tế quốc tế; chính sách thu hút và sử dụng tài năng trẻ trong và ngoài nước; chính sách đào tạo lãnh đạo trẻ.

-------------

(Còn nữa)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá