Thảo luận các nội dung trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc

TP - Sáng nay (29-10), Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 21, khoá IX khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

> Góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn

Hội nghị thảo luận các văn kiện, nội dung chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị BCH T.Ư Đoàn khoá IX; Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung;

Báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa IX; Tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về 10 hoạt động của tuổi trẻ, 10 công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Hội nghị dành thời gian nghe báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Bí thư T.Ư Đoàn theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa IX của Đảng; Thảo luận về chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc và công tác nhân sự khóa X.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá