Thể lệ Giải báo chí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V (2005-2006)

Nhằm động viên, khích lệ các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ những người làm báo, viết bài cho báo tích cực tuyên truyền, phản ánh hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) trên hệ thống thông tin đại chúng.

Nhằm tăng cường công tác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh; nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2005) và tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2005), 80 năm ngày truyền thống ngành Tư tưởng Văn hoá (1/8/1925 - 1/8/2005), được sự  hỗ trợ của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quyết định tổ chức Giải Báo chí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V.

Thể lệ của Giải như sau:

I - Quy định chung:

1. Nội dung:

Các tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là các tác phẩm tuyên truyền, phản ánh về hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn, Hội, Đội) bao gồm  các thể loại báo chí với chủ đề:

- Giáo dục lý tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng, lối sống, nếp sống văn minh trong thanh thiếu nhi.

- Mô hình, điển hình, kinh nghiệm, nhân tố mới trong các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội và của tuổi trẻ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội, chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ và tham gia xây dựng Đảng.

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và các khía cạnh liên quan đến đời sống của tuổi trẻ; đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Phản ánh việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên ở các cấp.

- Những kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về công tác Đoàn, Hội, Đội, những ý tưởng đổi mới công tác thanh niên trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

2. Thể loại:

Các bài viết, bình luận, ghi chép, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, phóng sự ảnh, chùm tin (bài hoặc ảnh) được sử dụng trên báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử.

3. Đối tượng:

- Các phóng viên chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp.

- Các cộng tác viên, người có bài đăng báo về nội dung nêu trên.

(Các tác giả có bài dự thi là những người chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước).

4. Yêu cầu:

- Các tác phẩm báo chí tham dự Giải là các tác phẩm đã được đăng, phát sóng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương (được Bộ Văn hoá. Thông tin cấp phép)  trong thời gian từ ngày 01/3/2004 (Tháng Thanh niên đầu tiên) đến ngày 30/11/2005 và là những tác phẩm chưa tham  dự giải nào ở cấp Trung ương.

- Các tác phẩm dự Giải phải có xác nhận của cơ quan  báo chí nơi có tác phẩm được đăng trước khi gửi về Hội đồng Giải Báo chí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Bài dự thi (nếu photo) yêu cầu photo rõ chữ, rõ nét trên khổ giấy A4.

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi.  Các tác phẩm dự xét giải gồm:  bài hoặc ảnh báo chí (ảnh khổ 12 x 18 cm - (đối với báo viết), băng cassette - (đối với báo nói), băng BetaCAM, đĩa VCD - (đối với báo hình), bản in (đối với báo điện tử) và ghi rõ ngày, tháng, năm được sử dụng trên báo, tạp chí.  Đối với tin, bài của phát thanh, truyền hình phải kèm theo bản thuyết minh.

Lưu ý: Không xét tác phẩm mang tính hư cấu, ảnh ghép xử lý bằng  máy vi tính.

5. Thời gian tiến hành:

+ Thời gian nhận tác phẩm: Bắt đầu nhận tác phẩm dự Giải từ ngày phát động Giải (30/3/2005) và kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 15/12/2005 (căn cứ theo dấu bưu điện).

- Nơi nhận tác phẩm dự Giải Báo chí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương Đoàn- số 62 phố Bà Triệu-Hà Nội- Điện thoại (04) 9430409.

+ Thời gian trao Giải:  Dự kiến 26/3/2006 (kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá