Thi đua rèn đức luyện tài

TP- Ngày 15/2/2008, Tổng cục Chính trị ban hành Chỉ thị số 138/CT-CT về phát động phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phong trào nhằm phát huy mọi tiềm năng và sức sáng tạo của tổ chức Đoàn và ĐVTN, kế tục truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của quân đội; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Và ban hành kèm theo danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” nhằm ghi nhận các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá