Thông báo tuyển dụng

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các ban phong trào và một số đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn, cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Không thuộc một trong các trường hợp sau: Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Đáp ứng một trong các điều kiện về kinh nghiệm tham gia công tác Đoàn, Hội sau:

+ Đối với cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn: hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật; được Thủ trưởng ban, đơn vị nơi đang công tác đồng ý và có văn bản giới thiệu dự thi.

+ Đối với thí sinh tự do:

Đã hoặc đang giữ chức vụ từ Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở trở lên; hoặc đang là cán bộ Đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan Đoàn thanh niên từ cấp huyện trở lên, hoặc là Tổng phụ trách Đội tại các Trường tiểu học, Trung học cơ sở; trong quá trình công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật (có xác nhận của đơn vị nơi đang công tác).

Sinh viên mới tốt nghiệp Đại học phải từng giữ chức vụ Bí thư chi đoàn hoặc Lớp trưởng ở trường Đại học trở lên (có giấy xác nhận của Đoàn trường).

2. Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp loại Khá, Giỏi

- Ngoại ngữ trình độ B trở lên

- Tin học trình độ B trở lên

- Đã được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội (có chứng nhận của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên).

- Đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo từng vị trí tuyển dụng

3. Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng: theo phụ lục kèm theo

4. Nội dung, hình thức thi:

- Thi kiến thức chung: Kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

- Thi nghiệp vụ chuyên ngành: các quy định về Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Hội, Đội; các chỉ thị nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương. Các quy chế, quy định của cơ quan Trung ương Đoàn.

- Thi vấn đáp về các kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, năng khiếu cá nhân và các vấn đề có liên quan đến vị trí công việc dự tuyển

- Thi ngoại ngữ trình độ B tiếng Anh hoặc một trong các ngoại ngữ: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc - do thí sinh đăng ký (miễn thi đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc người tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam)

- Thi tin học ở trình độ B (miễn thi đối với người có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên)

5. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

6. Thời gian thi: dự kiến trong tháng 03 năm 2014.

7. Tiếp nhận không qua thi tuyển:

- Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức, viên chức theo thông báo này;

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển thực hiện theo quy định của Nhà nước.

8. Yêu cầu về Hồ sơ

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu của Trung ương Đoàn (được đăng trên Website của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.doanthanhnien.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, số 64 Bà Triệu, Hà Nội);

- Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh (theo mẫu 2C /TCTW-98 được đăng trên Website của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.doanthanhnien.vn); xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Xác nhận của tổ chức Đoàn nơi tham gia sinh hoạt, công tác đối với người đăng ký dự thi trong độ tuổi đoàn viên;

- Xác nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật của cơ quan nơi đang công tác đối với người đăng ký dự thi đang giữ chức vụ từ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở trở lên; hoặc đang là cán bộ Đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng từ cấp huyện trở lên;

- Xác nhận đã từng giữ chức vụ Bí thư chi đoàn hoặc Lớp trưởng và Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên đối với sinh viên mới tốt nghiệp Đại học;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Ghi chú: chỉ nhận hồ sơ do người đăng ký dự thi nộp trực tiếp và hồ sơ có đầy đủ theo yêu cầu; không trả lại hồ sơ.

9. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ

- Thời gian: nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 20/02 đến 20/03/2014 (không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7, Chủ nhật).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương Đoàn (Phòng 206, số 64 Bà Triệu, Hà Nội, gặp Anh Dương Tiến Lộc).

 

Thông báo tuyển dụng - ảnh 1 
Thông báo tuyển dụng - ảnh 2 
Thông báo tuyển dụng - ảnh 3 
Thông báo tuyển dụng - ảnh 4 TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá