Thường xuyên đối thoại với thanh niên

TP - Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của Đoàn: Đổi mới phương pháp và lề lối làm việc, khắc phục hành chính hóa trong công tác Đoàn.

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đi đôi với giảm biên chế hành chính, tăng biên chế phong trào.

Xây dựng và thực hiện quy định về chế độ công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn chuyên trách. Nâng cao chất lượng nội dung, chương trình đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn.

Hàng năm, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức trao đổi, đối thoại với TN về những vấn đề TN quan tâm. Xác định nhiệm vụ trọng tâm và lựa chọn vấn đề ưu tiên hợp lý ở từng vùng miền, đối tượng để đầu tư nguồn lực thực hiện.

Xây dựng bộ tiêu chí và công bố kết quả đánh giá năng lực tổ chức, hoạt động của cấp tỉnh, thành Đoàn. Hàng năm, công bố những nghiên cứu về tình hình TN, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Đoàn TN với các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội trong thực hiện các chương trình, dự án, các hoạt động liên quan đến TTN...

Đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Triển khai các cuộc vận động Vì đàn em thân yêu, Vòng tay bè bạn, phong trào Tấm áo tặng bạn, Đôi bạn cùng tiến, Kế hoạch nhỏ, xây dựng quỹ Thiếu nhi nghèo hiếu học, quỹ Bạn giúp bạn thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Trại hè thiếu nhi hàng năm, lồng ghép cung cấp cho thiếu nhi kiến thức cơ bản, rèn luyện các kỹ năng trong cuộc sống.

Xây dựng các công trình dành cho thiếu nhi dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, căn cứ cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện cuộc vận động Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phát huy tinh thần sáng tạo của thiếu nhi...

Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi cơ sở. Tổ chức cho các cơ sở Đoàn, ĐVTN kết nghĩa, khuyến khích nhận đỡ đầu các cơ sở, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...  

Tăng cường công tác Quốc tế thanh niên

Tổ chức các chương trình giao lưu song phương với các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nhật Bản và đa phương: Việt Nam – ASEAN. Đăng cai tổ chức một số hoạt động quốc tế TN cấp khu vực. Hàng năm, Ban Bí thư T.Ư Đoàn xây dựng chương trình hoạt động quốc tế TN triển khai đến cơ sở.

Bên cạnh việc tập huấn, thường xuyên hỗ trợ các tỉnh, thành Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu TN các tỉnh có chung đường biên giới, các thành phố lớn.

Biên tập và phát hành cẩm nang hoạt động quốc tế TN. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng ngoài nước, các cơ quan chức năng trong công tác tập hợp TN ngoài nước, duy trì mối liên hệ với TN và các tổ chức TN ngoài nước. Khảo sát, tham mưu và đề xuất với Đảng, Nhà nước thành lập lại Ban cán sự Đoàn tại một số nước có nhiều TN, học sinh, sinh viên Việt Nam sinh sống và học tập... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá