Tín hiệu từ cơ sở đoàn

TP - Văn Hải (huyện Kim Sơn) là một trong 25 xã được lựa chọn xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tỉnh Đoàn đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho ĐVTN, thành lập các tổ công tác trực tiếp nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới để từ đó có những giải pháp cụ thể; chú trọng vào một số tiêu chí phù hợp với thanh niên. Đầu năm 2012, tỉnh Đoàn tổ chức dạy nghề may công nghiệp, đan cói và tạo việc làm cho 75 thanh niên tại xã
Văn Hải...

Tuyên Quang: Tháng Thanh niên kết thúc với hơn 15.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực trên toàn tỉnh.

Bạn trẻ giúp làm mới gần 22 km đường bê tông, tu sửa 156 km đường giao thông nông thôn, tu sửa và làm mới 20 nhà văn hóa thôn và nhà nhân ái; trồng 85.000 cây xanh các loại...

Các cơ sở Đoàn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho gần 6.000 lượt thanh niên. Đoàn tại các trường học đã phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ học sinh trong việc chọn trường, chọn nghề thích hợp.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá