Tín hiệu từ cơ sở đoàn

TP - Quận Đoàn Bình Thủy là đơn vị đầu tiên được thành Đoàn Cần Thơ chọn chỉ đạo tổ chức ĐH điểm cấp quận, huyện để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trực thuộc còn lại tổ chức đại hội tốt hơn trong thời gian tới.

> Tín hiệu từ cơ sở đoàn

Bắc Giang - Đại hội Đoàn điểm cấp huyện vừa bầu trực tiếp anh Nguyễn Văn Long làm Bí thư huyện Đoàn Lạng Giang. ĐH tiếp thu hàng chục ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện; đánh giá những thành công, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào TTN...

Kiên Giang - Đại hội điểm cấp huyện tại huyện Đoàn An Biên bầu trực tiếp anh Nguyễn Quốc Xinh làm Bí thư huyện Đoàn.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác của huyện Đoàn An Biên nhiệm kỳ mới là chăm lo lợi ích cho thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, lấy chất lượng cơ sở, cán bộ Đoàn làm trọng tâm.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng