Tình nguyện xuyên quốc gia

TP - Hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014, tạo sự gắn kết giữa sinh viên ngoài nước với phong trào sinh viên Việt Nam, ngày 12/4, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức giao lưu, đối thoại trực tuyến giữa Thường trực T.Ư Hội, Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ngoài nước với sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nước ngoài.

Với chủ đề “Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với Năm Thanh niên tình nguyện 2014, giao lưu tạo điều kiện cho sinh viên Việt học tập, sinh sống trên toàn thế giới đóng góp ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến của mình về công tác thanh niên nói chung, công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam nói riêng. 

Tham gia giao lưu, bạn trẻ gửi câu hỏi hoặc bình luận về địa chỉ email: svvngiaoluu@gmail.com.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng