T.Ư Đoàn tổng kết quy hoạch và luân chuyển cán bộ

TP - Sáng 22-9, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện 2 Nghị quyết 42 (năm 2004) và 11 (năm 2002) của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

> Cần có chính sách đột phá để sử dụng người tài

Báo cáo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn tại hội nghị nêu rõ kết quả 7 năm triển khai công tác quy hoạch cán bộ và 9 năm thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý của tổ chức Đoàn.

Đồng thời đã đánh giá ưu điểm và hạn chế, nêu một số bài học kinh nghiệm và đưa ra kiến nghị, đề xuất Ban Bí thư, Bộ Chính trị T.Ư Đảng về quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá