Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

TP - Ngày 23 - 11 tại Thanh Hóa, T.Ư Đoàn tổ chức sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới...

> Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội
> Phát động thi đua trong tuổi trẻ toàn quân

Sau hơn một năm, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã xây mới, tu sửa hàng nghìn cây số đường, cầu giao thông nông thôn; xây mới 1.220 nhà văn hóa, nhà nhân ái; Tổ chức 5.400 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, thu hút hơn 300.000 ĐVTN tham gia; thành lập và duy trì gần 22.000 tổ hợp tác thanh niên, CLB thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo điều kiện cho 273.000 ĐVTN được vay vốn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, thời gian tới, T.Ư Đoàn tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là cấp cơ sở, về kỹ năng, cách thức tổ chức, huy động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, T.Ư Đoàn tích cực hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, trong đó chú trọng hướng dẫn thanh niên tham gia các tổ hợp tác, HTX thanh niên; khảo sát, nắm bắt nhu cầu của thanh niên nông thôn về nghề nghiệp, việc làm, kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp...

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng