Vấn đề tuổi trẻ với việc làm và xóa đói giảm nghèo ở Festival 18

TPO- Chủ đề của các hội nghị, hội thảo của ngày thứ 3 ở Festival là “Việc làm thanh niên, khủng hoảng tư bản chủ nghĩa”. Ngày thứ 3 cũng là ngày của Trung Đông.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Dung (ở giữa) trên bàn chủ tọa hội thảo chuyên đề Đói nghèo Vấn nạn và Hướng đi của từng khu vực
Đại biểu Phạm Thị Thanh Dung (ở giữa) trên bàn chủ tọa hội thảo chuyên đề Đói nghèo Vấn nạn và Hướng đi của từng khu vực

Tại hội nghị “Thất nghiệp, sự bấp bênh, cuộc đấu tranh có tổ chức của người lao động trẻ ở nơi làm việc - hướng tới quyền làm việc”, đại biểu Việt Nam Nguyễn Hải Minh đã giới thiệu mô hình của Đoàn Thanh niên hỗ trợ cho thanh niên khởi sự lập thân, lập nghiệp ở Việt Nam.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu hỗ trợ cho thanh niên về mặt kỹ thuật và kỹ năng quản trị để họ mở các trại, xưởng, mô hình làm ăn nhỏ; Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho thanh niên vay vốn với lãi xuất thấp (đến nay đã có trên 700 nghìn thanh niên được hỗ trợ vốn từ chương trình này).

Đại biểu Việt Nam Phạm Hải Minh (thứ hai từ phải sang) trên bàn chủ tọa hội nghị việc làm của tuổi trẻ
Đại biểu Việt Nam Phạm Hải Minh (thứ hai từ phải sang) trên bàn chủ tọa hội nghị việc làm của tuổi trẻ.

Các đại biểu quốc tế đã tố cáo tình trạng bóc lột lao động trẻ em ở một số nước và khu vực, sự phân biệt đối xử đối với người lao động và sinh viên nước ngoài ở một số nước tư bản…

Tại hội thảo chuyên đề “Đói nghèo: Vấn nạn và hướng đi ở từng khu vực”, đại biểu Việt Nam Phạm Thị Thanh Dung giới thiệu các chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và Chính phủ Việt Nam như cho vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, mua nhà, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, chuyên giao công nghệ để phát triển kinh tế…

Đặc biệt Đoàn Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, cũng như tổ chức các hoạt động rộng lớn như các chiến dịch tình nguyện để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc y tế cộng đồng, Việt Nam đạt được những thành tích như giảm tỉ lệ đói nghèo từ 60% năm 1990 xuống còn hơn 20% năm 2010; Việt Nam là một trong 8 nước được nhận chứng nhận đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ trước năm 2015.

Tại diễn đàn này, đại biểu Mỹ đã đề cập vấn đề những người lao động không có tổ chức không tiếp cận được với các tổ chức bảo vệ quyền lợi của họ...

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá