Về xã nghèo học làm lãnh đạo

TP - Từ ngày 5 - 12 đến 7 - 1 - 2012, 65 đội viên của hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn thuộc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã chính thức thực tế 5 tuần tại các huyện và xã nghèo.

> Làm phó chủ tịch xã, không dễ

Đây là các tỉnh đầu tiên có đội viên đi thực tế tại cơ sở. Cao Bằng có 44 đội viên thực tế tại 5 huyện: Hà Quảng, Hạ Lang, Bảo Lạc, Bảo Lâm và Thông Nông. Tại Bắc Kạn, 21 đội viên về huyện Ba Bể và Pác Nặm.

Trước đó, với thời gian 3 tháng, các đội viên được trang bị kiến thức về quản lý nhà nước; các kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ xã...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng

Khám phá