Đoàn Thanh niên đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước:

Xây dựng đảo thanh niên toàn quốc

TP - Phần “Những kiến nghị, đề xuất” của thông báo nêu ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc T.Ư Đoàn lập dự án quy hoạch xây dựng đảo thanh niên toàn quốc.

Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng trên đảo Bạch Long Vỹ   Ảnh: Phạm Yên

Phần “Những kiến nghị…” có đoạn:

Đồng ý về nguyên tắc việc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lập dự án quy hoạch xây dựng đảo thanh niên toàn quốc.

Trung ương Đoàn đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ và Đảo Thanh niên Cồn Cỏ.

Trên cơ sở đó, chủ trì thống nhất với các bộ, ngành, địa phương liên quan về kế hoạch tiến hành khảo sát lựa chọn các đảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội các đảo Việt Nam và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương, lập dự án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các hoạt động hỗ trợ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào:

- Dự án xây dựng Làng Hữu nghị Thanh niên Biên giới Lào - Việt:

Đồng ý về nguyên tắc. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào rà soát lại quy mô, lập dự án chi tiết đầu tư xây dựng thí điểm Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt gắn kết với các hoạt động trồng cao su, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Thanh niên Lào- Việt:

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Xây dựng và các bộ liên quan nghiên cứu làm rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi, quy mô, nội dung hoạt động và khả năng ngân sách của ta.

Dự án mở rộng một số làng thanh niên lập nghiệp tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Ninh Thuận.

- Đồng ý về nguyên tắc. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiến hành sơ kết để đánh giá hiệu quả của Dự án 18 Làng Thanh niên Lập nghiệp dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng Dự án mở rộng một số làng thanh niên lập nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng ý Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 104/1999/QĐ- TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Đồng ý về nguyên tắc việc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 17/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng dự án thí điểm tuyển chọn các trí thức trẻ ưu tú dưới 26 tuổi, có trình độ đại học, ưu tiên những cán bộ đang công tác tại cơ sở để tăng cường thêm 600 phó chủ tịch UBND cấp xã cho 61 huyện nghèo trong cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đoàn và tuổi trẻ

Mới - Nóng