Tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo: Kết quả cuộc thi tuần thứ hai

TPO - Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ hai tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (diễn ra từ ngày 11 đến 18/8/2009) tiếp tục nhận được sự tham gia đông đảo của quý vị đọc giả thuộc mọi thành phần, lứa tuổi trên khắp mọi miền đất nước.

Địa chỉ: Xóm 4 - Đồng Tiến - Ứng Hoà - Hà Nội

Đã trả lời đúng các đáp án và dự đoán gần nhất số người tham gia trả lời đúng: 389 người;

Giải Nhì:  Bạn Trần Thuý Phương

Địa chỉ: 811 - Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn - Bình Định

Đã trả lời đúng các đáp án và dự đoán gần nhất số người tham gia trả lời đúng: 372 người;

Giải Ba:  Bạn Lê Thị Khánh Dung

Địa chỉ: 29 - Nguyễn Trãi - Hải Ninh - Bắc Bình - Bình Thuận

Đã trả lời đúng các đáp án và dự đoán gần nhất số người tham gia trả lời đúng: 365 người.

Đáp án câu hỏi tuần thứ hai:

Câu hỏi 1: Đề cương về Văn hoá Việt Nam.

Câu hỏi 2: 14/9/1950.

Câu hỏi 3. Thiết thực.Thiết thực.

Câu hỏi cuộc thi tuần thứ  ba (Từ ngày 18/8 đến 10h ngày 25/8):

Câu hỏi 1: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn trích trên được dẫn từ văn bản nào?

- Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ  Chí Minh

- Lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Đông Dương

- Lời kêu gọi đồng bào, các đảng phái cách mạng và các dân tộc bị áp bức ở Đông Dương (của Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương)

Câu hỏi 2 : “Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam” của Đảng ta được báo cáo tại Hội nghị Văn hóa Tòan quốc lần thứ mấy?

- Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (11/1946)

- Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai (7/1948)

- Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ ba (12/1962)

Câu hỏi 3: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói câu trên trong bối cảnh nào?

- Trong buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945)

- Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946)

- Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ (3/9/1945)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Cùng chủ đề

Mới - Nóng