1 triệu USD cho Dự án hoạt động tình nguyện ở VN 

Ngày 8/1, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam", với tổng kinh phí hơn 1 triệu USD.

Mục tiêu của dự án “Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì phát triển ở Việt Nam" là hỗ trợ thành lập Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (VVIRC), tham gia các khuyến nghị về chính sách của Nhà nước với các hoạt động tình nguyện, tăng cường hoạt động truyền thông và quản lý tình nguyện viên...

Dự án được thực hiện trong 3 năm (2008-2011) sẽ tạo điều kiện tối đa cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Trong đó viện trợ không hoàn lại của Chương trình Tình nguyện viên Liên Hợp Quốc (UNV) là 718.458 USD, viện trợ không hoàn lại bằng hiện vật của một số tổ chức khác là 205.000 USD.

Vốn đối ứng cho Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, thẩm định, phê duyệt và ký Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) với UNV; chủ trì triển khai thực hiện Dự án theo quy trình hài hòa quản lý, triển khai Kế hoạch chung và các Dự án hợp tác với các tổ chức Liên Hợp Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Chinhphu.vn

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá