200 trí thức trẻ Việt toàn cầu hiến kế dựng xây đất nước

TP - Lần đầu tiên 200 trí thức trẻ tiêu biểu Việt Nam ở trong và ngoài nước sẽ về tụ họp tại TP Đà Nẵng tại “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I, năm 2018” để cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy sức trẻ dựng xây đất nước.

200 đại biểu trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu sẽ cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp thu hút nhân tài, đóng góp phát triển đất nước. Ảnh: CTV
200 đại biểu trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu sẽ cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp thu hút nhân tài, đóng góp phát triển đất nước. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch tổ chức của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I, năm 2018” sẽ diễn ra từ ngày 27-29/11/2018. Diễn đàn có sự tham gia của 300 đại biểu, trong đó đại biểu khách mời là 100 (gồm: đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và các tỉnh, thành phố; Ban Bí thư T.Ư Đoàn; các chuyên gia;…) và 200 đại biểu chính thức là các trí thức trẻ, độ tuổi không quá 35, quốc tịch Việt Nam (hoặc gốc Việt). Trong số 200 đại biểu chính thức, 70 đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có các nghiên cứu, giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của diễn đàn; 130 là đại biểu trí thức trẻ trong nước.

Với chủ đề: “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”, diễn đàn tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Thúc đẩy STEM để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I, năm 2018 là dịp để trí thức trẻ đang sinh sống ở nước ngoài và các trí thức trẻ trong nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đồng thời, thảo luận và đề xuất các cơ chế thu hút, phát huy người tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, sáng tạo của đất nước. Diễn đàn cũng là kênh tham vấn để Chính phủ và các cơ quan chức năng đặt hàng đội ngũ trí thức hoặc tham vấn các trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước.     

Thời hạn để các trí thức trẻ đăng ký tham gia diễn đàn là trước ngày 5/11/2018. Mọi thông tin gửi về địa chỉ: Ban Ðoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Ðoàn, ở 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: twhoilhtnvn@gmail.com.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng