Áp dụng sáng kiến, nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

TPO - Tất cả công đoàn cơ sở có công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào hoạt động thực tiễn đạt hiệu quả cao, được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Đó là mục tiêu của công đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong hai ngày 1-2/4, Cục Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

 Đại hội đã tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 5 năm qua với nhiều kết quá nổi bật, toàn diện. Nhận thức trách nhiệm chính trị của cán bộ, đoàn viên công đoàn được nâng lên; nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; vai trò của tổ chức công đoàn được khẳng định và phát huy, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tổ chức công đoàn trong Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bồi dưỡng, giới thiệu cho các cấp ủy, tổ chức Đảng kết nạp 75 ĐVCĐ ưu tú vào Đảng. Hằng năm tất cả công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

 Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào công nhân giai đoạn 2018-2023. Theo đó, các tổ chức công đoàn BTL Thủ đô Hà Nội phấn đấu tất cả cán bộ, đoàn viên công đoàn bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức tốt, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Tất cả công đoàn cơ sở có công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào hoạt động thực tiễn đạt hiệu quả cao, được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Công nhân viên chức và lao động quốc phòng được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy đinh.

 Hằng năm, tất cả công đoàn cơ sở đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; tất cả đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường trong đoàn viên công đoàn dưới 0,2%; không có đoàn viên công đoàn vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không để xảy ra tai nạn lao động và tai nạn giao thông...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá