Ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội tại trường học

Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông vừa được Thủ tướng ký quyết định ban hành.

Theo đó, cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên, cán bộ không trực tiếp giảng dạy chế độ, chính sách sẽ được tính theo thời gian làm công tác Đoàn, Hội quy theo định mức giờ chuẩn.

Cụ thể, Bí thư Đoàn trường là giảng viên thì thời gian làm công tác Đoàn được tính bằng 50 % định mức giờ chuẩn, là cán bộ không trực tiếp giảng dạy thì được dành 50% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn nếu trường có dưới 5.000 học sinh, sinh viên (nếu trường có 5 nghìn đến 10 nghìn học sinh, sinh viên thì được tính 60% và trên 10 nghìn thì được tính 70%).

Tương tự vậy, Phó bí thư, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên sẽ được tính lần lượt là 30%; 40%; 50% tùy theo số lượng học sinh, sinh viên. Đối với các trường THPT, Bổ túc văn hóa thời gian làm công tác Đoàn của bí thư (hoặc trợ lý thanh niên) các trường 28 lớp được tính bằng 70% định mức giờ chuẩn tuần, nếu trường có trên 28 lớp thì chỉ phải dạy 2 tiết/ tuần.

Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn, Hội còn được hưởng phụ cấp. Cụ thể, tại các trường đại học , cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghiệp vụ; phó bí thư được hưởng như phó trưởng phòng nghiệp vụ. Đối với trường THPT cả bí thư, phó bí thư, trợ lý thanh niên và chủ tịch Hội LHTN được hưởng phụ cấp như tổ trưởng chuyên môn.

Quyết định còn nêu rõ, mỗi trường nêu trên đều phải bố trí ít nhất một cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách, trường có từ 5 đến 10 nghìn học sinh, sinh viên phải có ít nhất 2 cán bộ chuyên trách và nếu có trên 10 nghìn sinh viên thì phải có từ 3 cán bộ chuyên trách trở lên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá