Bảo tàng khuyến khích khách thăm quan là HSSV

Thủ tướng vừa có Quyết định số 208/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".

Bảo tàng khuyến khích khách thăm quan là HSSV

Theo đó, đến năm 2020, phấn đấu 100% thư viện cấp tỉnh, 80% thư viện cấp huyện và 50% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch và truy nhập internet miễn phí.

80% thư viện cấp tỉnh, 60% thư viện cấp huyện và 40% thư viện cấp xã ở khu vực thành thị, đồng bằng; 60% thư viện cấp tỉnh, 40% thư viện cấp huyện, và 20% thư viện cấp xã vùng trung du, miền núi phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương.

Khuyến khích khách thăm quan là học sinh, sinh viên. Phấn đấu 100% bảo tàng cấp tỉnh ký kết với Sở GD&ĐT các địa phương chương trình phối hợp giáo dục thông qua di sản văn hóa; tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay tại bảo tàng...

60% bảo tàng cấp tỉnh tổ chức hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự.

Đề án đặt ra các giải pháp, trong đó có nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị các thư viện, bảo tàng; chú trọng phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn; khuyến khích và tạo điều kiện phát triển mạng lưới bảo tảng ngoài công lập...

Giáo dục thời đại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá