Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quân

TP - Ngày 29-11, Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ VIII bế mạc sau ba ngày làm việc. Với chủ đề “Thanh niên Quân đội phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xung kích, sáng tạo, xây dựng quân đội Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, đại hội đưa ra nhiều đánh giá thiết thực, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới (2012-2017).

> Đoàn Thanh niên và mạng xã hội
> Xây dựng thế hệ thanh niên quân đội toàn năng

Đại hội cũng tích cực thảo luận các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và bầu 19 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Theo Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, sau đại hội, cần tập trung làm tốt một số vấn đề như tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc báo cáo của Tổng cục Chính trị tại đại hội đến cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn quân; các đơn vị cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới; định kỳ tổ chức hội nghị tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ở các cấp…

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng