DMCA.com Protection Status

Bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng cho bạn trẻ

TPO - Năm 2020, T.Ư Đoàn quyết định chọn chủ đề công tác là “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Với chủ đề này, tại Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khóa XI, diễn ra vào cuối tháng 12/2019, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin cho bạn trẻ.

Bạn trẻ tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ảnh: Xuân Tùng
Bạn trẻ tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ảnh: Xuân Tùng

Giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng hình ảnh thanh niên ngày càng đẹp hơn

“Nói tới câu chuyện tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, đầu tiên, chúng ta cần giúp cho thanh niên củng cố niềm tin thông qua việc giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam ngày càng đẹp hơn gắn với giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, anh Lê Quốc Phong nói và nhấn mạnh: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” không chỉ thể hiện trong nhận thức, bồi dưỡng niềm tin mà còn phải hiệu hữu bằng hành động tích cực, cụ thể, đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.

Theo đó, trong năm 2020, trong công tác giáo dục của Đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác giáo dục của Đoàn năm 2020: Triển khai đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”; tổ chức tọa đàm toàn quốc “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” dịp Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Xây dựng, ban hành và triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020). Tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI năm 2020.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo của Đoàn trong năm 2020 là: Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ. Phấn đấu 100% Đoàn các cấp đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn tham gia đóng góp chất lượng, trách nhiệm vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cũng xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng là xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Tập trung đánh giá thực chất, tìm kiếm giải pháp quyết liệt nâng cao số lượng, chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới.

4 đợt hoạt động lớn của Đoàn trong năm 2020

Bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng cho bạn trẻ - ảnh 1 Năm 2020, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức 4 đợt hoạt động lớn gắn với 4 sự kiện lớn của Đảng, đất nước, dân tộc. Ảnh: Xuân Tùng

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, dân tộc, vì vậy, T.Ư Đoàn thống nhất sẽ tổ chức 4 đợt hoạt động lớn của Đoàn gắn với 4 sự kiện lớn, đó là: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2020); ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

4 điểm nhấn đó sẽ được T.Ư Đoàn thiết kế thành 4 đợt hoạt động liên tiếp nhau, sẽ có những hoạt động trọng tâm, trọng điểm để tạo dấu ấn trong ĐVTN, xã hội, góp phần giáo dục bạn trẻ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng