Bồi dưỡng cán bộ hoạt động công tác thanh thiếu nhi

TP - Từ 10-14/10, Tỉnh Đoàn Hưng Yên phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2016, với sự tham dự của 171 học viên là cán bộ Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Theo đó, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề như: Kỹ năng thiết kế và tổ chức sự kiện truyền thông trong thanh niên; Công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn; kỹ năng tổ chức hoạt động cho thanh thiếu nhi; Quán triệt Quy chế dân chủ cơ sở; Quán triệt nội dung Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Quyết định 218 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; Nghiệp vụ vay vốn và quản lý vốn ngân hàng chính sách xã hội cho thanh niên; Tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2016-2020…

* Từ 10/10-10/11, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2016. Tham gia lớp bồi dưỡng, 142 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội, tập trung vào các vấn đề như: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh niên; Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn hiện nay; Công tác tổ chức nghiệp vụ Đại hội Đoàn các cấp; Nhiệm vụ và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn; Phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể. Các giải pháp Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hiện nay và nhiều chuyên đề bổ trợ khác.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng