Các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc

TPO - Ngày 26/3/1931, Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) chính thức được thành lập. Trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Đoàn đã tổ chức thành công 10 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng điểm lại các kỳ Đại hội toàn quốc của tổ chức Đoàn.

Trải qua 86 năm, tổ chức Đoàn đã trải qua 10 kỳ đại hội toàn quốc và tiến tới đại hội lần thứ XI. (Trong ảnh, các đại biểu tham dự đại hội lần thứ X) Ảnh: Xuân Tùng
Trải qua 86 năm, tổ chức Đoàn đã trải qua 10 kỳ đại hội toàn quốc và tiến tới đại hội lần thứ XI. (Trong ảnh, các đại biểu tham dự đại hội lần thứ X) Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (khi đó có tên gọi Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam) diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 tại xã Cao Văn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) với sự tham dự của 400 đại biểu.

Với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai", Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của Đoàn là động viên, giáo dục, thống nhất lực lượng thanh niên, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, quét sạch kẻ thù xâm lược.

Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (5/1954).

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

Đại hội diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11/1956 tại Hà Nội, có 479 đại biểu tham dự. Khi đó, tổ chức Đoàn có tên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

Tại Đại hội, Bác Hồ ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà".

Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III

Đại hội diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, có 677 đại biểu tham dự. Đại hội đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Đại hội đã phát động phong trào "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất" (1961-1965).

Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động phong trào "Ba sẵn sàng". Được sự chỉ đạo kịp thời của T.Ư Đoàn, phong trào đã phát triển sâu rộng trong cả nước.

Năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Từ năm 1976 đến nay, Đoàn có tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc - ảnh 1 Từ năm 1976 đến nay, Đoàn có tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Trong ảnh, các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần X làm lễ báo công, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV

Đại hội diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, có 623 đại biểu tham dự. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Ba xung kích" thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V

Đại hội diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, có 750 đại biểu tham. Đại hội đã phát động phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đại hội V có ý nghĩa lớn lao, là đại hội của thế hệ trẻ đi đầu trong công cuộc đổi mới; Đại hội của hành động, vì tương lai của thế hệ trẻ, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI

Đại hội diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 15 đến 18/10/1992, có 797 đại biểu tham dự. Sau đại hội, tháng 2/1993, Hội nghị lần thứ 2, BCH T.Ư Đoàn khóa VI đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", được đông đảo đoàn viên thanh niên cả nước hưởng ứng sôi nổi và nhiệt tình.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII

Đại hội diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997, có 899 đại biểu tham dự. Đại hội đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước" lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là "Năm thanh niên Việt Nam". Từ thời điểm này phong trào "Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 8 đến ngày 11/12/2002, có 898 đại biểu tham dự. Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo xung kích, tình nguyện", Đại hội đã phát động phong trài "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng siết chặt tay dưới cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nhiều cuộc vận động, phong trào mới đã được triển khai như: Sáng tạo trẻ, Bốn mới, Cán bộ công chức rẻ với cải cách hành chính, Trí thức trẻ tình nguyện...

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX

Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến 21/12/2007, có 1.033 đại biểu tham dự. Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã phát động hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".

Các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc - ảnh 2 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã nêu cao khẩu hiệu "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Ảnh: Xuân Tùng 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đại hội diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 12 đến ngày 14/12/2012, có 999 dại biểu tham dự. Đại hội đã nêu cao khẩu hiệu "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội quyết định tiếp tục triển khai hai phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; đồng thời có điều chỉnh, bổ sug các nội dung của hai phong trào để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc - ảnh 3 Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh" và "Công thức thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc".

Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn mỗi thanh niên và tổ chức Đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò sứ mệnh của mình, có "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn".
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Đại hội diễn ra tại Hà Nội, vào tháng 12/2017. Dự kiến có 1.000 đại biểu đại diện cho 23 triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Dự kiến khẩu hiệu hành động của Đại hội là "Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".

Trải qua 86 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá