Cán bộ Đoàn phải học cách biết 'tỏa sáng' mình

TP - Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu, việc cán bộ Đoàn hiện bí “đầu ra” một phần do bản thân cán bộ Đoàn trình độ, năng lực còn hạn chế.

Hoạt động Vì cộng đồng của ĐVTN Lạng Sơn.
Qua đây, chị Hậu muốn gửi tới ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX những suy tư cũng như kinh nghiệm từ thực tiễn công tác Đoàn tại tỉnh miền núi Lạng Sơn.

Có ý kiến cho rằng ngoài việc bí “đầu ra”, thì một số cán bộ Đoàn khi chuyển sang lĩnh vực công tác khác cũng chưa đáp ứng được nhu cầu công việc. Chị nghĩ sao về vấn đề này?

Bên cạnh những cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình, có năng lực thì cũng có người sắp hết tuổi Đoàn mà vẫn chưa bố trí được công việc khác hợp lý. Không dễ gì một sớm một chiều có thể có một dàn cán bộ đồng đều, có uy tín trong công tác và xã hội, nhưng mỗi cán bộ tốt dần lên sẽ làm cho tổ chức Đoàn lớn mạnh và tự nó sẽ hấp dẫn đối với các cơ quan, đoàn thể khác.

Theo tôi, nhiều cơ quan muốn xin cán bộ Đoàn về ngành mình công tác nhưng để “quyết” ngay thì họ còn có nhiều băn khoăn… Vậy nên tự thân mỗi cán bộ Đoàn ngoài việc có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng thì phải vượt khó vươn lên, học hỏi không ngừng. Phải sớm tích luỹ, khẳng định, và biết cách tỏa sáng đúng lúc để nắm bắt những cơ hội.

Vậy, Lạng Sơn đã giải được bài toán này?

Chị Đoàn Thị Hậu
Chúng tôi đang tiến hành nhiều hoạt động thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội của địa phương. Nhưng tôi cho rằng, tốt nhất các hoạt động đó phải thiết thực với lợi ích của người dân. Việc này đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải có bản lĩnh, có tâm huyết.

Tôi ví dụ, đầu năm Tỉnh Đoàn phát động cuộc vận động Chung tay xóa nhà dột nát cho người nghèo, mỗi huyện, thành Đoàn đảm nhận 7 căn nhà (mỗi căn ít nhất 7 triệu đồng). Cuộc vận động này khiến một số đồng chí băn khoăn.

Ngay trong Ban Thường vụ cũng có người bàn lùi bởi số nhà xây dựng gần 80 căn là quá sức. Thế nhưng, chúng tôi họp bàn thấu đáo và hạ quyết  tâm làm, vận động nhau thực hiện cho kỳ được.

Chúng tôi phát động cán bộ Đoàn phải gương mẫu tham gia vào những việc khó, việc thiết yếu. Mỗi cán bộ Đoàn phải tự mình cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu, việc làm cụ thể.

Hôm lễ phát động, đã có hơn 500 triệu đồng từ các cơ sở Đoàn đăng ký đóng góp. Đến nay, các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã thu được trên 100 triệu đồng.

Chúng tôi rất mừng và hiện công việc đang tiến triển tốt. Một số công trình nhà tình nghĩa đã xây xong và bàn giao cho người dân. Và sau mỗi giai đoạn, chúng tôi sẽ sơ kết, đánh giá, làm công tác thi đua khen thưởng.

Đó chính là một trong những “thước đo” cho năng lực của người cán bộ Đoàn hiện nay. Đây cũng là cách để cán bộ Đoàn tỏa sáng, làm tiền đề quan trọng trong quá trình chuyển vị trí công tác cho cán bộ Đoàn mới.

Nguyễn Duy Chiến
Thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá