Khảo sát công tác thanh niên tại Đăk Lăk, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng:

Cần mạnh dạn giao việc cho Đoàn

TP – Trong các ngày 20, 21/3, anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã dẫn đầu Đoàn công tác khảo sát công tác thanh niên đến làm việc tại Đăk Lăk, nhằm xây dựng đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng làm việc tại Đăk Lăk
Sau khi khảo sát tình hình hoạt động thanh niên tại một số địa phương, doanh nghiệp, trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên, gặp gỡ trao  đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở ban ngành của tỉnh Đăk Lăk, anh Võ Văn Thưởng đã có một số đề xuất đóng góp cho sự phát triển của công tác thanh niên tại địa phương trong thời gian tới.

Theo anh Võ Văn Thưởng, trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chính quyền địa phương nên mạnh dạn trao đổi, giao nhiệm vụ, ra đề tài và giao việc cho Đoàn thanh niên, kèm theo đó là những điều kiện hỗ trợ để Đoàn thực hiện những công việc được giao. Bằng cách này chính quyền sẽ tạo cho tổ chức Đoàn cơ sở sự trưởng thành và sự tự tin lớn trong hoạt động.

Anh Võ Văn Thưởng cũng đề xuất, công tác thanh niên cần được xem như một nội dung được lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở đối với cấp ủy và chính quyền cơ sở, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác thanh niên tại cơ sở.

Anh Võ Văn Thưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc kết hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc phát triển công tác Đoàn và công tác giáo dục thanh niên, đặc biệt là đối với ngành giáo dục. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, thanh niên học sinh cần được giáo dục tốt hơn về kỹ năng xã hội, bồi dưỡng ước mơ hoài bão vươn lên trong cuộc sống.

Sau khi khảo sát tại trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên, anh Võ Văn Thưởng có những đề xuất về sự cần thiết của việc tuyển sinh trên cơ sở điều tra nguồn nhân lực; công nghệ trong đào tạo phải phù hợp với công nghệ ứng dụng hiện tại ở các đơn vị sản xuất v.v...

Anh Võ Văn Thưởng đã trao 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho các học sinh có thành tích cao của trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá