Cao điểm giáo dục lý tưởng cho thanh niên

TP - Trong ngày làm việc cuối, 12/10, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thảo luận, tiếp thu và thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2014- 2017; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua - Khen thưởng; Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm Ban Bí thư T.Ư Đoàn…

Đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng và tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu toàn Đoàn có hình thức tôn vinh trang trọng; các tỉnh, thành Đoàn coi đây là cơ hội để giáo dục lý tưởng cách mạng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tháng 10 cho đoàn viên, thanh niên.

Trong tháng 10, T.Ư Đoàn chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm từ ngày 10 tới 20/10 với các nội dung: Sinh hoạt chi đoàn, hội thảo chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”; Tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên Lý Tự Trọng” và “Lớp đoàn viên ưu tú Lý Tự Trọng”; Tổ chức các hoạt động tình nguyện, văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng…

Việc khó đòi hỏi quyết tâm cao

Về kế hoạch thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2014 - 2017 là nội dung được các đại biểu thảo luận sôi nổi, nhiều chiều nhất. Hầu hết đều cho rằng, đây là chương trình khó triển khai và thực tế được soạn thảo, sửa đổi nhiều năm mà chưa thống nhất. Có đại biểu đề xuất nên tiếp tục nghiên cứu.

Tiếp thu góp ý của các đại biểu, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh thừa nhận, Chương trình "Rèn luyện đoàn viên" là việc khó và yêu cầu các cán bộ Đoàn nêu cao tinh thần “việc gì khó có thanh niên” để cùng đề ra phương án thực hiện cho kỳ được chương trình này.

Theo đó, phương án được Hội nghị thông qua là ban hành Chương trình "Rèn luyện đoàn viên" kết hợp thí điểm thực hiện tại một số tỉnh, thành theo đặc thù đoàn viên. Việc triển khai thí điểm tiến hành trong năm 2015 với các nội dung rèn luyện chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng cho thanh niên. Năm 2016, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Hội nghị nghe báo cáo tiếp thu và thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ T.Ư Đoàn quyết định danh hiệu thi đua của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc hằng năm căn cứ kết quả chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN cấp tỉnh; Kết quả đánh giá của các Ban Phong trào và Văn phòng T.Ư Đoàn; Ý kiến của Hội đồng Thi đua khen thưởng T.Ư Đoàn.

Về Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết sẽ tổ chức tháng 12/2014 với 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả tín nhiệm sẽ được công khai tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá