Chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ

TP - Vụ Công tác Thanh niên (CTTN) thuộc Bộ Nội vụ đã thành lập được ba tháng. Báo Tiền Phong trao đổi với Tiến sĩ Vũ Đăng Minh, quyền Vụ trưởng vụ này.

Thanh niên công nhân. Ảnh: Hải Yến
Thanh niên công nhân. Ảnh: Hải Yến

Thanh niên công nhân. Ảnh: Hải Yến
Thanh niên công nhân. Ảnh: Hải Yến.

Ông Minh cho biết: Vụ CTTN có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về CTTN. Theo đó, Vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án về TN và CTTN; Phối hợp các cơ quan trong xây dựng chương trình, đề án lồng ghép cơ chế, chính sách về CTTN.

Vụ phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam (QGTN) trong việc giải quyết những vấn đề liên ngành về TN; phối hợp với T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với TN...

Việc phối hợp, đề xuất, thực thi chính sách liệu có chồng chéo?

Vụ CTTN thuộc Bộ Nội vụ, Phòng CTTN thuộc Sở Nội vụ; đồng thời cấp huyện có công chức chuyên trách theo dõi công tác này. Việc ra đời cơ quan quản lý nhà nước về TN không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức Đoàn TN. Ủy ban quốc gia về thanh niên là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về CTTN nên không có chức năng quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ còn có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cấp để kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện.

Đảng và Nhà nước đã ban hành Chiến lược phát triển TN, Nghị quyết về CTTN, vậy việc thực hiện thế nào thưa ông?

Tiến sĩ Vũ Đăng Minh
Tiến sĩ Vũ Đăng Minh.
Bộ Nội vụ được Chính phủ giao tổng kết việc triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển TN Việt Nam (2003 - 2010). Qua báo cáo tổng kết và kiểm tra cho thấy, ở các địa phương chưa thống nhất và chưa rõ đầu mối tổ chức triển khai thực hiện.

Thực tế, không ít địa phương coi đây là công việc của Đoàn TN và phân công cho Đoàn, vừa tham mưu, vừa đề xuất vừa là cơ quan tổ chức thực hiện các mục tiêu. Phân công như vậy không đúng chức năng nên rất khó thực hiện.

Chúng tôi hy vọng khi bộ máy quản lý nhà nước về CTTN ở các cấp đi vào hoạt động, những khó khăn nêu trên sẽ từng bước được tháo gỡ. Sự phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước với các cấp bộ Đoàn trong việc chăm lo cho TN sẽ được thực hiện đồng bộ hơn.

Trong công tác đối ngoại nhà nước về thanh niên, vai trò của Vụ CTTN và hệ thống ngành dọc thế nào?

Vấn đề này đang được Ủy ban quốc gia về thanh niên, T.Ư Đoàn thực hiện và được đánh giá tốt, mang lại hiệu quả nên vẫn giữ nguyên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Trong quá trình thực hiện, Vụ CNTT sẽ tham mưu để Bộ Nội vụ phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhà nước về TN sao cho có hiệu quả.

Việc xây dựng cơ quan quản lý nhà nước về TN các cấp đã tiến hành đến đâu thưa ông?

Trước mắt chúng tôi trình Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập Phòng CTTN thuộc Sở Nội vụ, hướng dẫn việc định biên cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về CTTN ở địa phương. Đây là công việc mới, nhiều khó khăn trước mắt, song chúng tôi tin tưởng rằng nhiệm vụ quản lý nhà nước về CTTN sẽ từng bước đi vào nền nếp.

Cảm ơn ông.

Phương Hiếu

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá